Tisdag 14 februari

8.30–9.30        
Registrering & kaffe

9.30–9.35        
Välkommen, Linda Paulson, chef RBC VGR och Sahlgrenska biobank

9.35–9.45        
Välkommen, Sonja Eaker Fält, NBR ordförande och chef RBC Uppsala Örebro

9.45–10.30      
Utredningen om en ändamålsenlig reglering för biobanker, särskild utredare Johanna Adami -               rektor vid Sophiahemmet högskola och adjungerad professor vid Karolinska institutet.

10.30–11.00    
Kaffe/utställning/postrar

11.00–11.45    
Internationellt standardiseringsarbete kring biobanker - ISO/CEN/SIS, Lena Morgan, projektledare SIS

11.45–12.30    
Danska nationella biobanken
Biobank, Lasse Boding, Biobank coordinator, Statens Serum Institut, Copenhagen
Register, Bartlomiej Wilkowski, The Danish National Biobank

12.30–13.30    
Lunch

13.30–15.00    
Workshop 1 Frysrobot, Moderator: Maria Storgärds, projektledare Uppsala Biobank

Workshop 2 Inställd

Workshop 3 Svåra case, ärendehantering

15.00–15.30    
Kaffe/utställning/postrar

15.30–16.00    
Sjukvårdsintegrerad biobankning och SweLife-ansökan, Therese Fagerqvist, Hanna Fransson, Lena Thunell

16.00–16.30    
Hologram – hjälp i biobanksarbetet? Anders Markstedt, CGI och Jenny Åkerblom, Biobanken  Norr

16.30–16.45    
Avslutning/konklusion och praktisk info, Sonja Eaker Fält och Linda Paulson

19.00                
Middag på restaurang Imagine

 

 

Onsdag 15 februari

8.25–8.30        
Välkommen

8.30–9.15        
Provkvalitet utifrån metabolomikperspektivet, Rikard Landberg

9.15–10.00      
SciLifeLabs Next-Generation Diagnostics plattform: möjligheter och utmaningar, Richard Rosenquist Brandell, Director Clinical Sequencing Facility

10.00–10.30    
Kaffe/utställning/postrar

10.30–12.00    
Workshop 4 Alikvoteringsrobot, ”Framgångar och utmaningar vid implementering av vårdintegrerad biobankning". Talare: Maja Fuchs och Laura Goobar Larsson, Karolinska Universitetslaboratoriet och Stockholms medicinska biobank

"Alikvotera med trygga data", Talare: Bo Jensen, Labmedicin, Klinisk kemi, Region Skånes biobank

Workshop 5 Vävnadsbiobankning, Moderator Patrick Micke Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Workshop 6 Provkvalitet, preanalytiska faktorer vätskebaserade prover, Talare: Gunnel Tybring, docent, enhetschef KI Biobank, Kjell Grankvist och Rikard Landberg.

12.00–13.00    
Lunch

13.00–14.30    
Workshop 7 IT-aspekter vid nationell insamling/uttag, Talare: Anna Beskow, Uppsala biobank och Jonas Bergman Laurila, Sahlgrenska biobank

Workshop 8 Analyser efter biobankning, Talare: Kristina Lind, Sahlgrenska biobank Johan Björkesten, Jochen Schwenk och Dzeneta Dernroth 

Workshop 9 Hur gifter vi samman biobanker och register?  Moderator Lena Thunell, föreståndare Linköpings Biobanksfacilitet

14.30–15.00    
Kaffe/utställning/postrar

15.00–16.00    
Paneldebatt, Sonja Eaker Fält

16.00–16.30    
Avslutning och tack till alla involverade, RBC värd och NBR ordförande