Projektstöd – frivillig resurs

Gothia Forum erbjuder stöd till forskare och företag genom hela forskningsprocessen från idé till genomförande, tester och uppföljning

Kontakter, upplysningar och råd är gratis. Om du vill ha hjälp med att genomföra en studie, använda databaser eller t ex utnyttja CTC:s (Centrum för klinisk prövning) resurser, skicka en förfrågan så tar vi fram ett kostnadsförlag.

Planerar och genomför kliniska studier

Gothia Forum erbjuder projektstöd för alla typer av studier; kliniska prövningar, multicenterstudier, registerstudier, hälsoekonomiska  analyser och strategiska utvecklingsprojekt.

Vi kan hjälpa till med enstaka moment såväl som ta ansvar för hela forskningsprojektet.

Stöttar regionutveckling inom Life Science

Gothia Forum bidrar till att utveckla och samordna projekt mellan industri, akademi och hälso- och sjukvård i satsningar som bidrar till regionutveckling inom Life Science i Västra Götaland

Förmedlar kontakter och resurser

Behöver du en väg in i vården, en testbädd eller tillgång till register?

Vi har ett brett nätverk inom Västra Götalandsregionen och fungerar som en kontaktpunkt för dig som söker specialistkompetens, prövningsenhet eller forskningsresurser.

Kontakt

Projektstöd
Telefon
+46 (0)31 342 96 70