Projektstöd RSO

Projektstöd

Vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning där man kan få svar på enklare frågor, få hjälp med kontakter eller diskutera behov av projektstöd. Kontakta oss genom att skicka en förfrågan med en beskrivning av forskningsprojektet och vad för hjälp som önskas. Efter ett initialt möte kan vi vid behov ta fram ett kostnadsförslag för ytterligare tjänster.

Några av de tjänster vi erbjuder hittar du i listan nedan:

 • Granska eller vara delaktiga i att skriva dokument för forskningsprojekt, till exempel studieprotokoll, forskningspersonsinformation, samtycke och ansökningsdokument.
   
 • Datahantering/Data Manager erbjuder tjänster som att tillhandahålla ett eCRF-system för insamling av data, sätta upp eCRF enligt studieprotokoll och att utföra Data Management (DM) processer

 • Bistå vid ansökningar till instanser så som Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.
   
 • Vägledning kring lagar, regelverk och riktlinjer för klinisk forskning och kliniska studier.
   
 • Råd kring registrering av studier i ClinicalTrials.gov
   
 • Monitorera och vara delaktiga i att ta fram en monitoreringsplan.
   
 • Projektleda och koordinera aktiviteter under studiens alla faser (planering, genomförande och avslut).
   
 • Kontaktpunkt med ett nätverk inom Västra Götalandsregionen.

Titta gärna på våra sidor med mallar till hjälp vid planering och genomförande av studier och verktyg och mallar.

 

Kontakt projektstöd

Kontakt

ATMP
Kritstina Levan
kristina.levan@vgregion.se

Läkemedel
Helena Ohlsson
helena.a.ohlsson@vgregion.se

Medicinteknik
Ebba Brann
ebba.brann@vgregion.se

Monitorering
Margareta Scharin Täng
margareta.scharin.tang@vgregion.se

Data Management
Benny Jönsson
benny.jonsson@vgregion.se

Juridisk rådgivning
Helena Carrick
helena.carrick@vgregion.se

Medicinsk rådgivning
Per-Anders Jansson
per-anders.jansson@medic.gu.se

Hälsoekonomi
Emelie Pauli 
emelie.pauli@vgregion.se

Feasibility
Eva Lavik Olofsson
eva.lavik.olofsson@vgregion.se