Projektstöd RSO

Projektstöd

Vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning där man kan få svar på enklare frågor, få hjälp med kontakter eller diskutera behov av projektstöd. Kontakta oss genom att skicka en förfråganmed en beskrivning av forskningsprojektet och vad för hjälp som önskas. Efter ett initialt möte kan vi vid behov ta fram ett kostnadsförslag för ytterligare tjänster.

Några av de tjänster vi erbjuder hittar du i listan nedan:

 • Granska eller vara delaktiga i att skriva dokument för forskningsprojekt, till exempel studieprotokoll, forskningspersonsinformation, samtycke och ansökningsdokument.
   
 • Bistå vid ansökningar till instanser så som Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.
   
 • Vägledning kring lagar, regelverk och riktlinjer för klinisk forskning och kliniska studier.
   
 • Råd kring registrering av studier i ClinicalTrials.gov
   
 • Monitorera och vara delaktiga i att ta fram en monitoreringsplan.
   
 • Projektleda och koordinera aktiviteter under studiens alla faser (planering, genomförande och avslut).
   
 • Kontaktpunkt med ett nätverk inom Västra Götalandsregionen.

Titta gärna på våra sidor med mallar till hjälp vid planering och genomförande av studier och verktyg och mallar.

 

Medarbetare projektstöd

Kontakt projektledare

Christer Wessling
christer.wessling@vgregion.se

Ebba Brann
ebba.brann@vgregion.se

Helena Ohlsson
helena.a.ohlsson@vgregion.se

Jeanette Fant
jeanette.fant@vgregion.se

Åsa Odhagen Rosvall
asa.odhagen.rosvall@vgregion.se

Monica Hjalmar
monica.hjalmar@vgregion.se