Provhanteringsservice

Biobank Väst erbjuder en kostnadsbaserad service för insamling, provhantering, lagring och spårbarhet av biobanksprov. Prov för både direktanalyser (kliniska analyser) samt biobanksprov beställs via Melior/LabBest och kodas med streckkoder.  I samråd med studiekoordinator sätts hela provinsamlingskedjan från ”arm-till-frys” upp.

För mer information och förfrågan om provhantering, kontakta Biobank Väst och uppge att ärendet gäller nyinsamling av prov via Biobank Väst.

Kontakta Biobank Väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg