Prövningsenheter

Inom Gothia Forum finns CTC, Clinical Trial Center och PTC, Primary care Trial Center som genomför kliniska studier i både öppen - och slutenvård. De båda prövningsenheterna fungerar som resurs för alla kliniker inom Västra Götalands regionen som har behov av t ex forskningspersonal eller patientbäddar.

Gothia Forum har dessutom ett stort nätverk av prövningsenheter inom Västra Götalands regionens övriga specialistvård.

En målsättning är att hälso-och sjukvården inom Västra Götalandsregionen inte ska tacka nej till en studie på grund av resursbrist.

Ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom

I slutet av 2015 kommer Gothia Forum tillsammans med Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus öppna upp en ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom. Centret ska erbjuda kompetens och resurser för att genomföra experimentella studier, kliniska prövningar inom fas I-IV, populationsstudier, och uppföljande undersökningar.  Läs mer här »

Behöver du hjälp att göra en feasibility?

Research Support Office förmedlar kontakter inom hela regionen för feasibilities och site selection, både inom specialistvård och primärvård. Skicka din förfrågan till gothia.forum@vgregion.se.

Kontakt

Christer Söderström
Enhetschef, Clinical Trial Center
Telefon
0700-825090

Kontakt

Margareta Sandberg
Enhetschef Primary care Trial Center
Telefon
0702-003625