Prövningsenheter

Prövningsenheter, CTC och PTC

 

Centrum för klinisk prövning, CTC

Inom Gothia Forum finns den professionella prövningsenheten CTC (Clinical Trial Center). Vi är en resurs för hälso-och sjukvård, akademi och industri som vill bedriva klinisk forskning i Västra Götaland.

Kliniska studier i alla faser

På CTC utför vi kliniska studier med läkemedel, medicintekniska produkter samt medicinska behandlingar. Vi planerar och genomför sponsor- och prövarinitierade studier inom många terapiområden och alla utvecklingsfaser (First-in-Human till Fas IV). Vår personal är mycket erfaren och vi har hittills genomfört fler än 300 kliniska studier vid vår enhet.

Samarbete med kliniker och företag

Vi samarbetar med ett stort antal kliniker inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen samt Sahlgrenska akademin.
I CTC:s nätverk ingår spe­cialistkliniker, många av Sahlgrenska akademins värld­sledande forskare samt företag både inom läkemedels- och medicinteknisk industri.

Primary care Trial Center, PTC

Inom Gothia Forum finns även PTC, en professionell prövningsenhet, som i samarbete med Närhälsan i Västra Götalandsregionen ger  patienter möjlighet att delta i kliniska studier.


Våra tjänster

CTC och PTC ligger centralt beläget på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett av Europas ledande universitetssjukhus. Enheten är inspekterad och godkänd av Läkemedelsverket för att genomföra studier i alla kliniska utvecklingsfaser (First-in-Human till Fas IV). 

Vi erbjuder:

  • Erfaren forskningspersonal
  • Nätverk av kliniker för patien­trekry­ter­ing och specialistkunskap 
  • Specialutrustade lokaler för klinisk forskning (ca 1000 kvm) med möjlighet till 24h övervak
  • Kontinuerlig telemetriövervakning

 

 

Kontakt

Kontaktperson

Anna-Carin Varvne
Enhetschef Clinical Trial Center
Telefon
0700-825091