Prövningsenheter

Inom Gothia Forum finns tre prövningenheter. På Clinical Trial Center, CTC och Primary care Trial Center, PTC  genomförs kliniska studier i både öppen - och slutenvård. De båda prövningsenheterna  fungerar som resurs för andra kliniker inom Västra Götalands regionen som har behov av exempelvis forskningspersonal eller patientbäddar. Pediatric Clinical Research Center, PCRC är vår kliniska prövningsenhet för barn och ungdomar. Verksamheten drivs i nära samarbete med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gothia Forum har ett stort nätverk av prövningsenheter inom Västra Götalands regionens specialistvård.

En målsättning är att hälso-och sjukvården inom Västra Götalandsregionen inte ska tacka nej till en studie på grund av resursbrist.

Behöver du hjälp att göra en feasibility?

Research Support Office förmedlar kontakter inom hela regionen för feasibilities och site selection, både inom specialistvård och primärvård. Skicka din förfrågan till gothia.forum@vgregion.se.

Kontaktperson

Christer Söderström
Enhetschef Clinical Trial Center
Telefon
0700-825090

Kontakt

Margareta Sandberg
Enhetschef Primary care Trial Center
Telefon
0702-003625