Primary care Trial Center, PTC

Primary care Trial Center, PTC

PTC är en professionell forskningsenhet som upprättar samarbeten med vårdcentraler i hela Västra Götalandsregionen. Målet är att öka antalet kliniska prövningar i hela regionen och ta vara på alla patienters rätt att delta i forskningsstudier.

Professionellt stöd för kliniska prövningar

PTC erbjuder support för att genomföra kliniska prövningar genom ett modernt infrastrukturellt stöd med väl anpassade lokaler och forskningsutbildad personal.

Det innebär att vårdcentraler effektivt kan medverka i kliniska prövningar och erbjuda sina patienter att delta i forskning utan att utnyttja lokaler eller resurser avsedda för rutinsjukvård.

PTC har en grundbemanning och ansvarar själva för resursbemanning av utbildad och kompetent personal. För att öka kompetensutvecklingen på anslutna vårdcentraler finns möjlighet för medarbetare att arbeta på PTC, allt efter önskemål och behov.
 

Vill du starta ett samarbete?

PTC är en enhet med målet att bygga ett nätverk av vårdcentraler med spridning i hela regionen. Vill du också starta ett samarbete med oss? Hör av dig till oss på PTC.
 

Vill du delta i en studie?
Genom att delta i en studie bidrar du till att driva forskningen framåt. Det kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar både för dig och andra med samma sjukdom. Den som deltar i en forskningsstudie genomgår extra noggranna kontroller eller läkarundersökningar för att kunna undersöka effekten men även eventuella biverkningar av den nya medicinen eller behandlingsmetoden. 

Läs mer om hur det är att vara forskningsperson 
Läs mer om våra aktuella studier

 

Kontakt

Enhetschef

Anna-Carin Varvne
Telefon
0700-82 50 91

PTC adress

PTC Göteborg
Besöksadress:
Gröna Stråket 12
413 46 Göteborg
Telefon:
031- 342 24 11, 031- 342 24 12