Regenerativ medicin

Regenerativ medicin är ett relativt nytt område som blev aktuellt i början på 1990-talet. I korthet innebär det att ersätta eller återskapa organ eller vävnad till dess normala funktion. Till dess hjälp finns stamceller. Stamceller har förmåga att utvecklas till olika celltyper samt föröka sig. Stamceller kan därför användas inom regenerativ medicin för att ersätta skadad vävnad eller stimulera kroppens egen läkningsprocess. En hel del forskning som bedrivs inom fältet stamceller och regenerativ medicin ger förmåga att hjälpa patienter med sällsynta sjukdomar som idag saknar behandling. Idag är regenerativ medicin aktuell inom benmärgstransplantation, brosktransplantation och hudtransplantation.

En cellbaserad terapi, Advanced therapy medicinal product (ATMP) regleras av European Medicines Agency (EMA). För att klassas som en ATMP baseras produkten på gener, celler eller vävnad.

Lär mer i broschyren om Regenerativ medicin i Göteborg >>
 

Kontakt

Ann Novotny
Projektledare Regenerativ medicin, Gothia Forum
Telefon
0700 - 20 79 05