Regenerativ medicin

Regenerativ medicin/ATMP


Våra tjänster

För forskare och företag som vill genomföra en klinisk studie inom området regenerativ medicin erbjuder vi rådgivning och stöd*. Det kan innebära stöd vid upprättande av projektbeskrivning, IMPD, hjälp med regulatoriska frågor vid en ATMP-studie eller tillgång till GMP-lokaler.


Om regenerativ medicin

Regenerativ medicin är ett relativt nytt område som blev aktuellt i början på 1990-talet. I korthet innebär det att ersätta eller återskapa organ eller vävnad till dess normala funktion. Till dess hjälp finns stamceller. Stamceller har förmåga att utvecklas till olika celltyper samt föröka sig. Stamceller kan därför användas inom regenerativ medicin för att ersätta skadad vävnad eller stimulera kroppens egen läkningsprocess. En hel del forskning som bedrivs inom fältet stamceller och regenerativ medicin ger förmåga att hjälpa patienter med sällsynta sjukdomar som idag saknar behandling. Idag är regenerativ medicin aktuell inom benmärgstransplantation, brosktransplantation och hudtransplantation.

En cellbaserad terapi, Advanced therapy medicinal product (ATMP) regleras av European Medicines Agency (EMA). För att klassas som en ATMP baseras produkten på gener, celler eller vävnad.

Vill du veta mer?

För mer information kring Regenerativ medicin/ATMP samt aktuella kurser/seminarier inom området besök sidan: www.atmpsweden.se

I vår informationsbroschyr kan du läsa mer om Regenerativ medicin i Göteborg. Broschyren är framtagen i samarbete med Ann Novotny, Gothia Forum och Iris Öhrn, Business Region Göteborg. Länk till broschyren >>

SWElife´s satsning inom cellterapi har bland annat resulterat i en processkarta för avancerade terapiläkemedel (ATMP). Den generiska processkartan beskriver utveckling av en ATMP från preklinik till klinik och är tänkt att fungera som ett stöd för de som arbetar med ATMP. Länk till processkartan (pdf) >>
 

* Gothia Forums satsning inom regenerativ medicin finansieras av Regionutvecklingsnämnden (RUN 612-01441-2016: Regenerativ medicin- utveckling av stödfunktioner för regional utveckling inom terapiområdet)

ATMP-center

ATMP-center

ATMP-center vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder tjänster och stöd kring utveckling av ATMP; vävnadstekniska produkter, kombinerad ATMP, cellterapi och genterapi.

Till ATMP-center>>

Kontakt

Kontakt

Ann Novotny
Projektledare Regenerativ medicin, Gothia Forum
Telefon
0700 - 20 79 05
Ann Novotny