Regenerativ medicin

Avancerade terapiläkemedel, ATMP


Vill du genomföra en studie inom ATMP?

För forskare och företag som vill genomföra en klinisk studie inom området ATMP erbjuder vi följande tjänster: 

  • GMP-facilitet
  • Stöd vid avtal och feasibility
  • Frågor rörande regelverk och finansiering
  • Beredningsråd, rådgivning och utvärdering
  • Strategiskt arbete regionalt, nationellt och internationellt

För mer information besök Sahlgrenska Universitetssjukhuset ATMP Center här >> 

Vill du veta mer?

Seminarier och kurser
För mer information kring ATMP samt aktuella kurser/seminarier inom området besök sidan: www.atmpsweden.se

Processkarta
SWElife´s satsning inom cellterapi har bland annat resulterat i en processkarta för avancerade terapiläkemedel (ATMP). Den generiska processkartan beskriver utveckling av en ATMP från preklinik till klinik och är tänkt att fungera som ett stöd för de som arbetar med ATMP. Länk till processkartan (pdf) >>
 

* Gothia Forums satsning inom regenerativ medicin finansieras av Regionutvecklingsnämnden (RUN 612-01441-2016: Regenerativ medicin- utveckling av stödfunktioner för regional utveckling inom terapiområdet)

Kontakt

Kontakt

Ann Novotny
Projektledare, Gothia Forum
Telefon
0700 - 20 79 05

Bildpuff ATMP

ATMP

ATMP center vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder tjänster och stöd kring utveckling av ATMP; vävnadstekniska produkter, kombinerad ATMP, cellterapi och genterapi.