Kliniska Studier Sverige

Stöd till dig som forskar

Gothia Forum erbjuder tjänster genom hela forskningsprocessen. Vi erbjuder stöd i alla faser av en studie, med allt från enstaka moment till att planera och projektleda en studie genom hela processen. Vi kan hjälpa till med exempelvis projektledning, feasibility, hälsoekonomiska analyser, medicinsk rådgivning samt stöd i regionutvecklingsfrågor. Vi erbjuder också GCP-utbildningar och seminarier inom klinisk forskning.  

Inom Gothia Forum finns även två prövningsenheter och vi har ett stort nätverk med prövningsenheter inom Västra Götalandsregionen. 

Är du nyfiken på nyheter från Gothia Forum kan du anmäla dig till nyhetsbrev om vår samverkansregion, kontakta emma.k.larsson@vgregion.se om du är intresserad av att prenumerera

Stöd och verktyg som tagits fram inom samarbetet: 

Lagar och regler som styr kliniska studier

kliniskastudier.se hittar du bland annat information om studieprocessens olika steg, olika studietyper och lagar och regler som finns på området.
 

Kliniska Studier Sverige, Gothia Forum 

Gothia Forum har uppdraget att verka som regional nod för västra samverkansregionen. Uppdraget innebär att främja klinisk forskning i Västra Götaland och norra delen av Region Halland. Mer konkret innebär uppdraget att vi ansvarar för regional samordning, fungerar som kontaktpunkt och stöd för aktörer i regionen samt  föreslår och driver nationella utvecklingssatsningar. 

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner som stöds och finansieras av Vetenskapsrådet. Tillsammans stärker vi förutsättningarna att bedriva kliniska studier. Mer information om Kliniska Studier Sverige >>

 

Kliniska Studier Sverige logotyp

 

 

 

Kontakt nodgrupp

Kontakt

Nodföreståndare
Dennis Larsson
dennis.s.larsson@vgregion.se

Projektledare regional samordning
Emma Larsson
emma.k.larsson@vgregion.se

Projektledare feasibility och statistik
Eva Lavik Olofsson
eva.lavik.olofsson@vgregion.se

Jurist
Helena Carrick
helena.carrick@vgregion.se

Kommunikatör
Lisa Snäll
lisa.snall@vgregion.se