Kliniska Studier Sverige

 

Gothia Forum - regional nod

Gothia Forum har uppdraget att verka som regional nod för västra sjukvårdsregionen. Uppdraget innebär att främja klinisk forskning i Västra Götaland och norra delen av Region Halland. Mer konkret innebär uppdraget att vi ansvarar för regional samordning, fungerar som kontaktpunkt och stöd för aktörer i regionen samt  föreslår och driver nationella utvecklingssatsningar. 


Vi erbjuder

Gothia Forum erbjuder tjänster genom hela forskningsprocessen. Vi erbjuder stöd i alla faser av en studie, med allt från enstaka moment till att planera och projektleda en studie genom hela processen. Vi kan hjälpa till med exempelvis projektledning, feasibility, hälsoekonomiska analyser, medicinsk rådgivning samt stöd i regionutvecklingsfrågor. Vi erbjuder också GCP-utbildningar och seminarier inom klinisk forskning.  

Inom Gothia Forum finns även två prövningsenheter och vi har ett stort nätverk med prövningsenheter inom Västra Götalandsregionen. 

Är du nyfiken på nyheter från Gothia Forum kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev här. Vi har även ett nyhetsbrev riktat till forskningssköterskor, kontakta emma.k.larsson@vgregion.se om du är intresserad av att prenumerera


Behöver du hjälp att identifiera kliniker/prövare för en klinisk studie?

Kliniska Studier Sverige erbjuder företag och akademiska forskare hjälp med att identifiera intresserade kliniker/prövare för genomförande av kliniska studier inom landets sex sjukvårdsregioner via de regionala noderna. Läs mer här >>


Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex hälso- och sjukvårdsregioner som stöds och finansieras av Vetenskapsrådet. Tillsammans stärker vi förutsättningarna att bedriva kliniska studier. Mer information om Kliniska Studier Sverige >>

 

Kliniska Studier Sverige logotyp

 

 

 

Kontakt nodgrupp

Kontakt

Nodföreståndare
Alessio Degl' Innocenti
alessio.deglinnocenti@vgregion.se

Projektledare regional samordning
Emma Larsson
emma.k.larsson@vgregion.se

Projektledare feasibility och statistik
Eva Lavik Olofsson
eva.lavik.olofsson@vgregion.se

Jurist
Katarina Nyström
katarina.nystrom@vgregion.se

Kommunikatör
Åsa Särlvik Pannell
asa.sarlvik@vgregion.se

Quality Assurance
Karin Orhaug
karin.orhaug@vgregion.se