Registerstudier

Registerstudier


Våra tjänster

Vi erbjuder rådgivning kring möjligheterna att utnyttja register i klinisk forskning. Vi kan även erbjuda stöd i hela processen kring registerstudier. Det innebär att vi på uppdrag kan stötta registerstudier från början till slut, från rådgivning om vilka register som lämpligen kan utnyttjas, etikansökan, eventuell ansökan till läkemedelsverket och ansökningsprocessen till registerhållare. Vi erbjuder även stöd vid enstaka moment av processen.

Vad är en registerstudie?

En studie som baseras på uppgifter från ett eller flera register som finns hos myndigheter eller andra organisationer kan definieras som registerforskning. Genom att koppla samman uppgifter från olika register, dvs. data som redan är insamlad, kan forskningen både bli mer kostnadseffektiv samtidigt som snabbare analys av frågeställningarna möjliggörs. Det är även möjligt att koppla den egna kliniska forskningen till olika register för t.ex. långtidsuppföljning. En annan möjlighet är att utnyttja register för randomisering av patienter och insamling av studiedata.

I Sverige har vi tillgång till olika typer av register. Det finns nationella myndighetsregister (t.ex. Läkemedelsregistret hos Socialstyrelsen och befolkningsregister hos Statistiska Centralbyrån), kvalitetsregister i hälso- och sjukvård (tex Nationella Diabetesregistret), biobanker och forskargenererade data (t.ex. SCAPIS).

Det finns olika typer av registerstudier. Det kan till exempel vara en registerstudie på avidentifierade data, en rent observationell registerbaserad studie, en klinisk läkemedelsstudie med inhämtning/uppföljning via register eller en registerbaserad randomiserad klinisk studie (RRCT). Beroende på vilken typ av registerstudie som väljs är det olika processer och krav som blir aktuella.

Nationella rekommendationer för R-RCT
Det finns nationella rekommendationer framtagna som syftar till att underlätta och förbättra förutsättningarna för att driva R-RCT. Till rekommendationerna »

Kontakt

Kontakt

Ebba Brann
Projektledare
Telefon
0725 - 31 80 24

Kontakt

Kontakt

Emelie Pauli
Hälsoekonom
Telefon
0700 – 82 36 10