Research Support Office, RSO

Frivillig resurs

RSO är en frivillig resurs för forskare och företag inom Västra Götaland. Vi har ett brett nätverk inom Västra Götalandsregionen och fungerar som en kontaktpunkt för dig som söker specialistkompetens, prövningsenhet eller forskningsresurser.

Projektstöd genom hela forskningsprocessen

RSO erbjuder projektstöd genom hela forskningsprocessen från idé till genomförande, tester och uppföljning. Vi kan hjälpa till med enstaka moment såväl som ta ansvar för hela forskningsprojektet.

Lyhörd organisation

Vi har ambitionen att vara en lyhörd organisation och är öppna för att utveckla vårt erbjudande efter de behov du har som forskare. Vilken är din utmaning? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontaktperson

Rebecka Vilhelmsson
Enhetschef
Telefon
0768 - 34 67 96
Rebecka Vilhelmsson