Sahlgrenska biobank

Sahlgrenska Biobank är ett kompetenscentrum för biobanksfrågor som hjäper till med insamling, hantering och lagring av biobanksprover. 

Biobanken är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet (GU). Sahlgrenska biobank är placerad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är en del av Gothia Forum. Kopplat till Sahlgrenska biobank finns en styrgrupp med representanter från akademi och hälso- och sjukvård. 

Praktiskt stöd och ökad samordning

Vårt uppdrag är att främja framgångsrik forskning och sjukvård genom praktiskt stöd vid hantering av prov och ökad samordning av alla de biobanker som idag finns registrerade under huvudmännen Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. 

Sahlgrenska biobank har också i uppdrag att organisatoriskt sammanföra och långsiktigt ansvara för alla provsamlingar inom Sahlgrenska Akademin på GU och Sahlgrenska universitetssjukhuset inom VGR i syfte att stödja klinisk forskning. Läs mer om strukturomvandlingen.

Regionalt biobankscentrum väst

Regionalt biobankscentrum (RBC) väst har i uppdrag att vara regionalt service- och kompetenscentrum samt ge stöd till regionens biobanker, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag, provgivare, allmänhet och press i frågor som rör biobankslagen.  RBC handlägger biobanksansökningar och utlämningsavtal vid nyinsamlade samt befintliga biobanksprov. RBC arbetar även med frågor som berörs av biobankslagen både regionalt och nationellt samt svara för en del utbildning i biobanksfrågor. 

RBC ansvarar för och utvecklar den regionala delen av Svenska biobanksregistret (SBR-VGR). RBC deltar även i nationell samverkan rörande biobanksfrågor och tillämpning av biobankslagen med dess föreskrifter tillsammans med övriga fem RBC i landet genom Nationellt biobanksråd (NBR). Regionalt biobankscentrum utför också kvalitetskontroll av biobankslagens tillämpning hos vårdgivarna. 

RBC deltar även i hanteringen av strukturomvandlingsprojektet inom VGR. Dessa uppgifter delas och samordnas med SaB.

NYHETER

Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum (RBC) väst slås samman
1 juni 2017.
Det här görs för att koncentrera biobanksverksamheten i Västra
Götalandsregionen och förenkla kontaktvägarna för forskare och kliniska
verksamheter när det gäller biobanksärenden.

Ansökningar för singelcenter- och multicenterstudier skickas till:

E-postadress: rbcvast@vgregion.se

För att nyttja provhanteringsservice eller få information om Freezer Pro kontakta:

E-postadress: sahlgrenskabiobank@vgregion.se

Kontakta Sahlgrenska biobank (provhanteringsservice)

Adress
Gröna Stråket 8, 413 45 Göteborg

Kontakta Regionalt biobankscentrum väst

Adress
Per Dubbsgatan 14 (1 tr), 413 46 Göteborg

Vill du få ordning och reda på dina biobanksprover?

Vi erbjuder ett IT-stöd, LIMS-Light, som gör att du på ett enkelt och säkert sätt kan registrera och administrera prov och frysar till en låg kostnad. Läs mer här »