Seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar och dokument skrivs samt hur monitorering sker under studiens gång.

Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Ansökningar till etikprövningsnämnden
När: 2017-09-19 kl 11:00-12:00, seminariet har ägt rum
Talare: Staffan Björck, Registercentrum och Per-Anders Jansson, Gothia Forum
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet ger kunskap om hur du på ett önskvärt sätt formulerar en ansökan som beskriver din planerade forskningsuppgift inför nämndens etikbedömning. Påfallande ofta anmärker nämnden på samma saker i ansökningarna som kommer in. Dagens talare sitter i regionala etikprövningsnämnden i Göteborg och bedömer ansökningar.

Studieprotokoll och forskningspersonsinformation
När: 2017-10-05 kl 09:00-11:00, seminariet har ägt rum
Talare: Karin Orhaug och Klara Thorsson, Gothia Forum
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under seminariet går vi igenom vad ett studieprotokoll ska innehålla och ger värdefulla tips på hur du kan formulera dig. Fokus är på studier med läkemedel.

Du får konkreta råd på hur du skriver en bra forskningspersonsinformation, lättläst men med ett innehåll som garanterar att alla aspekter av studien och forskningspersonens rättigheter finns med. 
Anmäl dig här >>

Registerstudier och hälsoekonomiska analyser 
Horisont 2020 och kommande utlysningar
När: 2017-10-10 kl 10:00-12:00, seminariet har ägt rum
Talare: Emelie Pauli, Nils Olov Stålhammar och Louise de Verdier, Gothia Forum
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Det här seminariet är uppdelat i två delar med en kaffepaus vid 11:00 då det ges 
möjlighet att ställa frågor. 

Seminariet ger kunskap om hur registerstudier och hälsoekonomiska analyser kan stödja fortsatt forskning och beslutsfattande inom hälso- och sjuvården.

Du lär dig också mer om det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 och andra externa finansieringsmöjligheter, om kommande utlysningar och hur du skriver en framgångsrik ansökan.
Anmäl dig här >>

Powerberäkning och statistisk analysplan 
När: 2017-11-03 kl 09:15-10:30 seminariet har ägt rum
Talare: Sofia Zetterstrand, AstraZeneca
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet beskriver två statistiska aspekter vid genomförandet av en klinisk studie,  power-beräkning och statistisk analysplan (SAP). För att vet hur många deltagare som behövs i en klinisk studie krävs en powerberäkning. För att planera hur studiedata ska analyseras görs en statistisk analysplan. Hur går man tillväga vid genomförandet av dessa?
Anmäl dig här >>

Monitorering från forskningssköterskans och monitorns perspektiv
När: 2017-11-10 kl 09:00-10:15 seminariet har ägt rum
Talare: Margareta Scharin-Täng och Cecilia Johansson, monitorer samt 
forskningssköterskor från Clinical trial Center (CTC), Gothia Forum
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet ger kunskap om monitorns- och forskningssköterskans roll vid monitorering i en klinisk läkemedelsprövning. Vi berättar om hur man som forskningssjuksköterska och monitor förbereder sig, startar upp och avslutar en monitorering i en klinisk studie.
Anmäl dig här >>

Hur görs en ansökan till Läkemedelsverket vid läkemedelsstudier? 
När: 2017-11-23 kl 10:30-12:00
Talare: Projektledare från Gothia Forum och Louise Lunt, 
Läkemedelsinspektör GCP, Läkemedelsverket
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

På seminariet berättar vi hur du fyller i ett ansökningsformulär till Läkemedelsverket (LV) och hur du erhåller ett EudraCT-nummer. Vi tar upp vilka handlingar som ska finnas med, de vanligaste misstagen vid en ansökan och vad som kan orsaka ett avslag.
Anmäl dig här >>

Skriv ut programmet i pdf >>

Har du frågor är du välkommen att kontakta Sandra Olsson, Gothia Forum, sandra.k.olsson@vgregion.se