Seminarieserie om klinisk forskning

Under hösten bjuder Gothia Forum återigen in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Progammet presenteras nedan inom kort. 

Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Sandra Olsson, Gothia Forum, sandra.k.olsson@vgregion.se

 

Tidigare seminarier

Kliniska Studier Sverige – Nationell portal för dig som forskare 
När: 2018-01-29 kl 13:00-14:00
Talare: Marika Hellqvist Greberg, biträdande enhetschef, Kliniska Studier Sverige 
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet ger dig information om enheten Kliniska Studier Sverige och om hur du  som forskare kan hitta information och stöd på webbplatsen kliniskastudier.se.
Anmälan stängd, seminariet har redan ägt rum. 

Vad är Regenerativ Medicin och ATMP? 
När: 2018-02-26 kl 13:00-14:30
Talare: Ann Novotny, Gothia Forum och företaget VeriGraft
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet ger dig en inblick i ett mycket aktuellt forskningsområde. Vi tar upp  grundläggande kunskap om ATMP samt ger en bild av vad som är på gång inom  ATMP nationellt. Vi avslutar med att företaget VeriGraft får presentera sin verksamhet inom fältet.
Anmälan stängd, seminariet har redan ägt rum. 

Radiologiska metoder i kliniska studier
När: 2018-03-05 kl 13:00-14:00
Talare: John Brandberg, Marit Johannesson och Niklas Lundqvist, Kliniska Prövningsenheten Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet ger dig en introduktion till vad man ska tänka på vid radiologiska 
metoder/undersökningar. Vi berättar också vad KPE Radiologi på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset arbetar med, vilka mätningar vi utför och vad vi kan hjälpa till med.
Anmälan stängd, seminariet har redan ägt rum. 

 

Hur kan Sjukhusapoteket vara till hjälp i en klinisk prövning? 
När: 2018-04-10 kl 13:00-14:30
Talare:  Anna Christiansson, Sjukhusapoteket, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet ger dig en inblick i vad som gäller för distribution och hantering av prövnings- läkemedel. Vi berättar mer om Sjukhusapoteket VGR:s roll och om olika möjligheter för  hantering av prövningsläkemedel.
Anmälan stängd, seminariet har redan ägt rum. 

Ny Dataskyddsförordning 
När: 2018-05-28 kl 14:00-15:30 
Talare: Susan Lindahl, Kansli och juridik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet ger kunskap om innebörden av den nya Dataskyddsförordning som gäller från och med den 25 maj 2018. Syftet med dataskyddsförordningen är att det ska finnas enhetliga regler om dataskydd inom EU för att underlätta för företag att etablera sig inom hela EU:s inre marknad. 
Anmälan stängd, seminariet har redan ägt rum. 

Ansökningar till etikprövningsnämnden 
När:
 2018-06-12 kl 13:00-14:00
Talare: Staffan Björk, Registercentrum och Per-Anders Jansson, Gothia Forum
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet ger kunskap om hur du på ett framgångsrikt sätt formulerar en ansökan som beskriver din planerade forskningsuppgift inför nämndens etikbedömning. Dagens talare sitter i regionala etikprövningsnämnden i Göteborg och bedömer ansökningar.
Anmälan stängd, seminariet har redan ägt rum. 

Ny Dataskyddsförordning 
När: 2018-06-14 kl 13:00-14:30 
Talare: Susan Lindahl, Kansli och juridik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Plats: Da Vinci, Wallinsgatan 6, Mölndal 

Seminariet ger kunskap om innebörden av den nya Dataskyddsförordning som gäller från och med den 25 maj 2018. Syftet med dataskyddsförordningen är att det ska finnas enhetliga regler om dataskydd inom EU för att underlätta för företag att etablera sig inom hela EU:s inre marknad. 
Anmälan stängd, seminariet har redan ägt rum. 

Ny Dataskyddsförordning 
När: 2018-06-15 kl 13:00-14:30 
Talare: Susan Lindahl, Kansli och juridik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Plats: Flädern, Centralkliniken på SU/Östra, Göteborg 

Seminariet ger kunskap om innebörden av den nya Dataskyddsförordning som gäller från och med den 25 maj 2018. Syftet med dataskyddsförordningen är att det ska finnas enhetliga regler om dataskydd inom EU för att underlätta för företag att etablera sig inom hela EU:s inre marknad. 
Anmälan stängd, seminariet har redan ägt rum.