Statistisk experthjälp

Gothia Forum har ett nära samarbete med Akademistatistik, vid Sahlgrenska akademin, och är ingång för dem som genomför kliniska studier. Vi erbjuder tillsammans en expertresurs för forskare och forskningsenheter i hela Västra Götaland. 

Gothia Forum erbjuder hjälp redan i planeringsfasen, att till exempel avgöra hur många patienter som bör ingå för att resultaten ska vara statistiskt säkerställda. Vi bedömer också om undersökningen av etiska skäl ska avbrytas i förtid på grund av att den nya behandlingen har en ogynnsam eller oväntat stor positiv effekt.

Ett annat exempel är registerforskning, där vi erbjuder statistiska kunskaper för att på ett effektivt sätt kunna hantera och utnyttja den information som finns i olika register.