Strukturomvandling av biobanker

Biobank Väst har i uppdrag att organisatoriskt sammanföra och långsiktigt ansvara för alla provsamlingar inom Sahlgrenska universitetssjukhuset i syfte att stödja klinisk forskning.

Biobank Väst vill genom denna omorganisation och inom ramen för gällande lagar och regler hjälpa till att stärka administrativa rutiner, spårbarhet och kvalitetsarbete kring biologiskt forskningsmaterial. Via kontakt med ansvarig forskare och kartläggning av befintligt biologiskt material kommer vi att synliggöra befintliga provsamlingar och på så sätt främja nya samarbeten.

Strukturomvandlingen kommer i förlängningen att  ge tillgång till betydligt större material för forskning genom ett framtida nationellt register.

Det här arbetet har påbörjats, succesivt kommer de befintliga biobankerna som är registrerade hos inspektionen för vård och omsorg (IVO) inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset att endast administrativt överföras till Biobank Väst. Respektive forskningsstudie som finns inlagd i de befintliga biobankerna representerar en provsamling i Biobank Väst.

För ansvarig forskare kommer inte tillgången till prov eller rättigheten att nyttja sitt prov att förändras. Provsamlingsansvaret har tydliggjorts i ett avtal mellan provsamlingsansvarig och biobanksansvarig som föregåtts av en godkänd etikansökan.

Kontakt

Wahida Sarwari
Forskningskoordinator
Telefon
0700 - 20 66 07