Advisory Board

Advisory Board

Gothia Forum har tillsammans med Innovationsplattformen VGR ett Advisory Board med  relevant kompetens från industri, akademi och sjukvård representerade. Advisory Board är ett samverkande och rådgivande organ och verkar för att verksamheterna styrs av dagens behov och morgondagens utmaningar.

Medlemmar

Sjukvård / region

Per Albertsson, FoU-chef Hälso- och sjukvård, VGR
Caterina Finizia, FoUUI-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGR
Marta Persson,områdeschef FoUU, Folktandvården, VGR
Jenny Almkvist, Regionutvecklare Life Science, Regional utveckling FoUU, VGR
Agneta Holmäng, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Ann-Sofie Cans, Styrkeområdesledare, Livsvetenskaper och teknik, Chalmers
Alessio Degl' Innocenti, verksamhetchef, Gothia forum
Lina Strand Backman, Innovationschef, Innovationsplattformen

Industri


Petrus Laestadius, Executive vice president, Swedish Medtech
Maria Fagerquist, FoU/R&D, Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
Helena Strigård, Sweden Bio