Innehållspublicerare

Dan Curiac

Överläkare
Telefonnummer

Marina Fröjd

Undersköterska
Telefonnummer

Susanne Kolebring

Undersköterska
Telefonnummer

Catherine Åhlund

Funktionsledare
Telefonnummer

Eivor Ludvigsson

Undersköterska
Telefonnummer

Birgitta Jannemark

Undersköterska
Telefonnummer

Therese Schagerlind

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Liselott Lisjö

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Ingrid Hedenquist

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Helen Svanström

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer
Mobil: 031-342 89 47

Eva Dahl Jensen

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Chrichan Månsson

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Anna Höglind

Undersköterska
Telefonnummer

Ingrid Möller

Undersköterska
Telefonnummer

Karin Hedman

Underläkare
Telefonnummer
Mobil:

Maria Just

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Annika Johansson

Biomedicinsk analytiker
Telefonnummer

Jakob Bellman

Underläkare
Telefonnummer

Sari Huusko

Koordinator
Telefonnummer

Anna-Carin Varvne

Tf. enhetschef
Telefonnummer