Bloggar

Bloggar

Välkommen till nya kliniskastudier.se – platsen för dig som genomför kliniska studier 

 

Kliniska Studier Sverige lanserar en ny webbplats. Nya kliniskastudier.se är en nationell ingång till forskningsstödet för kliniska studier i Sverige. Webbplatsen riktar sig till forskare, forskningspersonal och life science-företag som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården. 

På Kliniskastudier.se finns information om våra tjänster och utbildningar samt kontakt till våra prövningsenheter. Forskningsstödet ger stöd och hjälp för genomförandet av kliniska studier i hälso- och sjukvården och säkrar en hög kvalitet.
Besök Kliniskastudier.se

Feasibility Sweden –  nationell digital tjänst för studieförfrågningar
Vår digitala studieförfrågningstjänst Feasibility Sweden erbjuder en kontaktpunkt till hela Sveriges hälso- och sjukvård för studieförfrågningar. Tjänsten vänder sig till life science-företag, som vill genomföra kliniska studier i hälso- och sjukvården som ett led i sin produktutveckling, och som behöver hjälp med att hitta intresserade prövare och kliniker. Den vänder sig också till akademiska forskare som vill hitta samarbetspartners för kliniska forskningsstudier.

Gör en studieförfrågan

Om Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Vi utvecklar och erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag för att underlätta genomförandet av kliniska studier av hög kvalitet i hela Sverige.

Vi arbetar för att kliniska studier ska vara en integrerad del av hälso- och sjukvården. Det skapar förutsättningar för att generera mer kunskap, ge fler patienter möjlighet att delta i studier och på sikt ge en bättre sjukvård och hälsa.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin