Bloggar

RSS

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska vara med och leda utvecklingen av Life Science-sektorn de närmaste åren, det vill säga vetenskap inom medicin, biologi, kemi, teknik med flera områden. Kaj Stenlöf, verksamhetschef för Gothia Forum, ser fram emot utmaningen. – Hela salen var fylld av en positiv anda, konstaterade Kaj Stenlöf, efter...

Den 21 mars höll BGI (Beijing Genome Institute) ett seminarium på Sahlgrenska akademin för att sprida kännedom om sina resurser och öppna upp för samarbeten i liten och större skala. De etablerade förra året sitt huvudkontor för Europa i Danmark och har sedan tidigare kontor på flera håll i Kina samt i USA. - One of the main...

Är du forskare på företag, myndighet, universitet eller institut och/eller allmänt intresserad av EU:s forskningsstöd? VINNOVAs Informationsturné 2011 om de europeiska FoU-programmen vänder sig till dig som aktivt söker forskningsfinansiering, men kanske ännu inte har bekantat dig med FP7. Den 14 april besöker VINNOVA...

Alzheimers är en kostsam sjukdom och antalet som insjuknar ökar i takt med en allt äldre befolkning. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs framstående forskning inom området. Men större satsningar behövs. Alzheimers är en av vår tids största folksjukdomar och kostar samhället mer än cancer och hjärtsjukdomar tillsammans....

Svenska endokrinologföreningen delar varje år ut ett forskningsstipendium på 100 000 kronor till en framstående forskare. I år gick det till Daniel Olsson, en yngre läkare och hängiven forskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Daniel Olsson är AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. AT är den allmänna...

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin beviljar nio nya ALF Starta upp-bidrag. Avsikten är att ge fler forskare möjlighet att utveckla en egen forskningslinje med ett relevant kliniskt perspektiv. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin ser det som en mycket prioriterad uppgift att stimulera och stödja medarbetare med en ambition att...

Forskningen är beroende av människor som ställer upp frivilligt. Men vad innebär det att vara med i en forskningsstudie och hur säkert är det? – Som försöksperson får man ett unikt omhändertagande. Man blir mycket väl undersökt hela tiden, säger Margareta Sandberg, vårdenhetschef på CTC, Centrum för...

Stroke är en av våra vanligaste sjukdomar. Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige varav 5 000 i Västra Götaland. Trots stora satsningar är strokesjukvården fortfarande underutvecklad. Vad händer då med morgondagens patienter? Lars Rosengren är en av dem som arbetar för att stärka forskningen inom stroke och driver...

Gothia Forum blev kontaktade av Martin Lagging och Johan Westin från Klinisk Virologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset hösten 2009. Då gällde det en FAS III/FAS IV-studie för Hepatit C, en studie som fortfarande pågår. Nu är de tillbaka för att undersöka om de kan få utökad hjälp med ännu en studie. – Det är väldigt smidigt att Gothia Forum finns inom samma organisation, vi blev glatt...

Sida och Utrikesdepartementet (UD) lanserar en gemensam databas, Researchers for Development Analysis (REDA). Målet med databasen är att öka genomslagkraften av forskning i svenskt utvecklingssamarbete, genom att öka tillgängligheten till befintlig expertis inom samtliga akademiska discipliner för Sida och UD. Forskare som registrerar sig i databasen kan...

Från första januari kommer nya nyckeltalsdatabasen Kolada att ersätta Kommundatabasen och WebOr. Kolada är gratis och öppen för alla. Databasen innehåller omkring 2 200 uppgifter om ekonomi, befolkning och verksamhet i samtliga kommuner och landsting. Kolada innehåller statistik från SCB, Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges Kommuner...

Gothia Forum erbjuder denna samarbetsyta för att förenkla projektsamarbete mellan olika aktörer inom klinisk forskning. Är du intresserad av att lägga upp ett projekt på samarbetsytan kontakta asa.sarlvik@vgregion.se Samarbetsytans möjligheter Dokumenthantering – läsa och editera dokument online Publicera interna nyheter Dela...

Den 7-8 september arrangerade Gothia Forum en konferens för alla med intresse för klinisk forskning. Konferensen ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg  och lockade cirka 280 deltagare. Huvudtema var forskningsetik, forskningsbokslut och hur man bygger en framgångsrik Life Science region med inspiration från North Carolina. På...

 Gothia Forum har anställt tre nya medarbetare som ett led i att stärka erbjudandet till olika aktörer inom klinisk forskning. - Vi har sett ett behov av att bredda vår kompetens för att kunna erbjuda ökad tillgång till data och underlätta samarbete mellan olika aktörer, säger Kaj Stenlöf, verksamhetschef Gothia Forum.  Krister Arlinger är projektledare på Gothia Forum och är i...

Vill du optimera dina forskarutbildningskurser? Vill du kunna kombinera din forskarutbildning med kliniskt arbete? Då kan Forskarskolan Klinisk Patientnära Forskning vara något för dig! Sahlgrenska Akademin erbjuder från och med VT 2011 för första gången en forskarskola med fokus på klinisk forskning. Undervisningen i forskarskolan...

Gothia Forum i samarbete med läkemedelsindustrin anordnar GCP-utbildningar i 3 nivåer till självkostnadspris. Se högerkolumenen för datum och mer information. Vi har även möjlighet att utbilda på annan ort än Göteborg om det finns tillräckligt stort intresse. Är du intresserad av detta kontakta: Margareta Sandberg,...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin