Bloggar

RSS

Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) hälsar välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen. Konferensen arrangeras i samarbete med Göteborgs universitet, Gothia Forum/Västra Götalandsregionen, AstraZeneca och PharmaLex. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom det hälsoekonomiska området. Datum: 6–7 april Lokal: Wallenbergs...

Antalet studieförfrågningar, feasibilities, till Gothia Forum har ökat under 2021, från 48 st 2020 till 60 st 2021. Pandemin till trots har också gensvaret från hälso- och sjukvården ökat. Samordnade studieförfrågningar, en nationell tjänst som har utvecklats av Kliniska studier Sverige, har underlättat menar Eva Lavik Olofsson, projektledare på Gothia Forum och nodansvarig för...

Brustet hjärta är ett okänt syndrom, men högst verkligt. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vill lösa gåtan och gör en klinisk studie som ska ta reda på hur man bäst ska behandla syndromet. Målet är att cirka 1000 patienter från hela landet ska ingå i studien. Gothia Forum ansvarar för projektledning och koordinering av monitorering av alla kliniker. –...

Den 31 januari träder ny lagstiftning i kraft för kliniska prövningar av humanläkemedel, EU-förordningen 536/2014, Clinical Trials Regulation (CTR). Det innebär förändringar i lagstiftningen men också att den europeiska läkemedelsmyndigheten lanserar en ny EU-gemensam portal, Clinical Trials Information System (CTIS).   Portalen ska användas för merparten av myndighetskontakterna...

Gothia Forums jurist Katarina Nyström och Sophia Pagil på GMS, skriver tillsammans med jurister från Lettland, Tyskland och Grekland, om hur Dataskyddsförordningen, GDPR, har implementerats i Europa. Artikeln publiceras i Seminars in Cancer Biology. I artikeln har juristerna undersökt hur förutsättningarna i de olika länderna ser ut för att dela hälsodata för olika ändamål. GDPR...

Sedan december 2020 kan du som representant för sponsor och/eller forskningshuvudman inom Västra Götalandsregionen vända dig till Gothia Forum för att få hjälpa att teckna en läkemedelsförsäkring.  För att reda ut begreppen och tydliggöra en del frågor som vi ofta får har vi intervjuat Robert Ström som är VD på Läkemedelsförsäkringen. Vad är Läkemedelsförsäkringen? Läkemedelsförsäkringen...

En ny forskningsstudie om Takotsubo eller brustet hjärta som syndromet ofta kallas, pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studien drivs av Elmir Omerovic tillsammans med Björn Redfors, båda kardiologer och forskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin. Gothia Forum ger stöd i form av projektledning, datahantering och koordinering av alla monitorer i Sverige. Under...

Den första vetenskapliga publikationen från unika studien SCAPIS, som bland annat genomförts på Gothia Forums prövningsenhet Clinical trial Center, visar att fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år har synliga plack i hjärtats kranskärl. Studien som publiceras i tidskriften Circulation bygger på den nationella befolkningsstudien SCAPIS, med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär....

Forskarna Andreas Fhager och Justin Schneiderman är ivriga att få börja arbeta i det helt nya laboratoriet för avancerad medicinteknik på Sahlgrenska. Labbet öppnar dörrar för världsunika kliniska prövningar mitt i hjärtat av Göteborg. Det nya forskningslaboratoriet för biomedicinsk teknik planeras vara klart i augusti 2021 med en invigningsceremoni den 6 oktober på Sahlgrenska...

Genom stöd från Vinnova ska Biobank Sverige utveckla en digital infrastruktur för att förenkla och tidsoptimera ansökningsprocessen när biobanksprov ingår i en klinisk läkemedelsprövning. Arbetet görs i nära samarbete med Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.   Läs hela artikeln på Biobank Sveriges webbplats. 

SahlBEC Lab står snart klart inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det medicintekniska samverkanslabbet kommer att betyda mycket för forskningen inom life science. – Vi vill skapa en attraktiv, kliniknära forsknings- och innovationsmiljö som attraherar forskare från både vård, näringsliv och akademi, säger Lina Strand Backman, Innovationschef VGR. SahlBEC Lab är en dedikerad miljö som...

Ett forskarteam vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som fått stöd av Grants office vid Gothia Forum i sin ansökan, har fått 15 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Forskningen handlar om att titta på skyddseffekten på sikt och hur bra den är i olika grupper. Studien täcker alla 21 regioner i Sverige, och har...

Forskarna Andreas Fhager och Justin Schneiderman är ivriga att få börja arbeta i det nya laboratoriet för avancerad medicinteknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Labbet öppnar dörrar för världsunika kliniska experiment mitt i hjärtat av Göteborg. Gothia Forum är delaktiga i såväl projektledning samt styrgrupp för labbet.  Det nya forskningslaboratoriet för biomedicinsk teknik...

Totalt beviljades 36 forskare ALF-tjänst i den senaste ansökningsomgången. Linda Wass på Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är den första biomedicinska analytikern, BMA, som fått en ALF-forskartjänst. I "Sahlgrenskaliv" intervjuas Linda.  Vad innebär det för dig att du fått en ALF-tjänst? – ALF-tjänsten betyder att jag kan fortsätta bedriva min forskning parallellt...

Idag uppmärksammar Gothia Forum den internationella dagen för kliniska prövningar, Clinical Trials Day. Vi vill lyfta det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige, mellan sex regionala noder, som stödjer och utvecklar förutsättningarna att bedriva kliniska studier.  Noderna inom Kliniska Studier Sverige är regionala kontaktpunkter till expertis inom kliniska studier och till...

Inom samarbetet Kliniska Studier Sverige har en utvecklingssatsning resulterat i  en ”arbetsmodell för samverkansmonitorering”, bestående av en processbeskrivning och stödjande mallar specifikt för monitoreringsarbete. Processbeskrivningen tar upp olika roller och moment samt specificerar hur samverkan enklast kan utföras. De stödjande mallarna kommer förenkla och effektivisera både...

Idag lanseras den världsunika forskningsbanken som består av data, prover och bilder från hela 30 000 deltagare i befolkningsstudien SCAPIS. Databanken kommer att stå öppen för forskare i hela landet – och på sikt även internationellt. Gothia Forum har bidragit till SCAPIS från pilotstudie, projektledning och genomförande till SCAPIS-kontor och publikationer. –  Gothia Forum...

Året med covid-19 har gett upphov till en explosion av forskning i hela världen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en stor mängd studier kommit igång inom allt från IVA-vård till rehab, och en infrastruktur har byggts upp för att stötta sjukhusets forskare i kliniska studier. Sedan pandemins start har Gothia Forum erbjudit nära två tusen timmar i kostnadsfri rådgivning till forskare...

Under 2020 hanterade Gothia Forum 68 studieförfrågningar, så kallade feasibilities, vilket är en ökning med drygt 20% jämfört med föregående år. Inom samarbetet Kliniska Studier Sverige* har en utvecklingssatsning resulterat i tjänster som samordnar studieförfrågningar nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna. En av tjänsterna som erbjuds är Landsförfrågningar som erbjuder...

Ny teknik och samarbeten står i fokus för konferensen Engineering Health, som i år blir helt digital. Formatet förvandlar det fullspäckade tvådagarsevenemanget till ett smörgåsbord där det enkelt går att delta i utvalda delar. Välj bland presentationer om bland annat;  ny teknik för diagnostik, antibiotikaresistens som hälso- och forskningsutmaning, handtransplantation, ...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin