Om oss

Mötesplats och resurs för klinisk forskning

Gothia Forum är en enhet inom Västra Götalandsregionen som har uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra Götaland och därigenom bidra till bättre vård och behandling av patienter och till regional och nationell tillväxt inom Life Science-området. Gothia Forums vision är att göra Västra Götaland till den mest attraktiva regionen för högkvalitativ klinisk forskning i Europa.

Gothia Forum fungerar som en mötesplats och resurs för forskare så väl som små och stora företag inom Life Science-sektorn i Västra Götaland. Vi erbjuder en infrastruktur för att förbättra samarbetet mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri för att stärka den kliniska forskningen, både vad gäller kvalitet och kvantitet.

Kopplat till Gothia Forum finns ett Advisory Board med representanter från akademi, hälso- och sjukvård och industri. De ser till att vår verksamhet styrs av de behov som finns idag och imorgon.
 

En ingång för klinisk forskning

Gothia Forum har, förutom egna resurser, ett brett nätverk och fungerar som en kontaktpunkt för den som söker forskningsresurser eller specialistkompetens inom Västra Götalandsregionen.

Regional nod i nationellt system

Gothia Forum har uppdraget att verka som regional nod för västra sjukvårdsregionen. Uppdraget innebär att främja klinisk forskning i Västra Götaland och den norra delen av Region Halland. Som regional nod ingår vi i Kliniska Studier Sverige som är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Utöver sex regionala noder består systemet av kommittén för kliniska studier och enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.  Läs mer på kliniskastudier.se >>