Pediatric Clinical Research Center, PCRC

Pediatric Clinical Research Center, PCRC, är en klinisk prövningsenhet för barn och ungdom. Verksamheten drivs i samarbete med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

PCRC:s team består av enhetsföreståndare, läkare och barnsjuksköterskor med  stor erfarenhet av kliniska studier. De erbjuder, i nära samarbete med övriga enheter vid Gothia Forum, kompetens och resurser för att genomföra  kliniska prövningar.

Forskare kan även få stöd med frågor som bland annat rör juridik, kvalitetssäkring, projektledning och GCP-utbildning.

Läs artikeln om PCRC >>