Seminarieserie Klinisk forskning

Seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Några av vårens planerade seminarier har blivit inställda pga rådande omständigheter. De flesta av dessa kommer att hållas i höst istället.

Våren 2020

 
TUESDAY 9 JUNE KL. 13:00-14:30
External funding and management of research data (Skype seminar)
Speakers: Jenna Anderson, Louise de Verdier from Gothia Forum and Ulf Jakobsson from SND (Swedish National Data Service)
Location: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska University Hospital (SU)

The Grants Office at Gothia Forum will talk about external funding and how you can get help writing your grant application. Together with Ulf Jakobsson from SND (Swedish National Data Service), we will review funders’ requirements for the management of research data, including requirements regarding data management plans. This is a seminar for those who handle research data and want to know more about how research data should be managed before, during, and after the project. This seminar will be held in English and via Skype.
Läs mer och anmäl dig här. 

 

Hösten 2020
 

TISDAG 8 SEPTEMBER KL 13:00-14:30
Juridiken kring forskningshuvudmannaskap när SU och GU samarbetar
Talare: Katarina Nyström, jurist på Gothia Forum, Johanna Wallin, jurist på GU
Erica Schweder, jurist på GU, Eva-Marie Ekman, kanslichef på SU
Plats: Förmaket, vita Stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

På seminariet kommer jurister från SU och GU tillsammans gå igenom olika frågeställningar som kan bli aktuella när man är dubbelanställd eller har samarbeten mellan verksamheterna. Vi tar upp frågor som rör forskningshuvudman, personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträdesavtal och vad man överlag kan behöva tänka på när GU och SU arbetar ihop. Seminariet ger också utrymme för en frågestund.
Läs mer och anmäl dig här.