Seminarieserie Klinisk forskning

Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning inom Västra samverkansregionen. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Alla seminarier kommer att ges digitalt och deltagare kan därmed delta på distans. Vi kommunicerar länken till alla som är anmälda någon vecka innan.

Här kan du ladda ned seminarieprogrammet som pdf

Våren 2021

TISDAG 2 FEBRUARI KL. 13:00-14:30
Var står vi inom avancerade terapier (ATMP) i Sverige?

Talare: Ann Novotny, ansvarig SU ATMP Center samt projektledare Gothia Forum, Lars Ny, universitetssjukhusöverläkare vid VO Onkologi, Karin Mellgren, Verksamhetschef, Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Plats: Digitalt

På detta seminarium ger vi en kort introduktion till ATMP och belyser de nationella samt regionala satsningarna inom ATMP. Sedan april 2020 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett ATMP Center. Vi berättar mer om centrets uppdrag och erbjudande. På seminariet gästas vi av Lars Ny som ger en generell bild av kliniska studier inom ATMP och Karin Mellgren som berättar om att behandla patienter med ett godkänt ATMP. 
Till anmälan i Regionkalendern >>

TISDAG 9 MARS KL. 13:00-14:30
Registrering av kliniska studier i offentliga databaser

Talare: Eva Lavik Olofsson, projektledare Gothia Forum och Christina Blomdahl, FoU-strateg Regionhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Plats: Digitalt

På detta seminarium informerar vi om de krav som ställs på registrering av kliniska studier och offentliggörande av resultat i publika databaser. Vi tar upp databaser som FoU i VGR, clinicaltrials.gov och EudraCT. Vi beskriver övergripande hur registrering sker och vart du kan vända dig för ytterligare stöd och hjälp.
Till anmälan i Regionkalendern >>

TISDAG 20 APRIL KL. 13:00-14:30
Horisont Europa - Extern finansiering för forskning och innovation

Talare: Louise de Verdier, projektledare Grants office Gothia Forum, tillsammans med inbjudna talare
Plats: Digitalt

Medarbetare från Grants office på Gothia Forum berättar om Horisont Europa, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027 men även om andra externa finansiärer. Vad är kluster, ”missions”, partnerskapsprogram? Vilka olika möjligheter finns att söka medel? Hur lyckas du med din ansökan? Hur fungerar det att vara med i EU-projekt? Detta är ett tillfälle för dig som är nyfiken på att ta steget mot internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten. 
Till anmälan i Regionkalendern >>

TORSDAG 27 MAJ KL. 13:00-14:30
Datahantering i en klinisk prövning och GDPR

Talare: Benny Jönsson, Data Manager Gothia Forum och Helena Carrick, jurist Gothia Forum
Plats: Digitalt

Seminariet ger grundläggande kunskap om datahantering i kliniska studier. Medarbetare på Gothia Forum berättar om eCRF systemet, REDCap, som ska användas till datainsamling inom VGR. På seminariet lyfter vi även hur man går tillväga för att samla in och dela klinisk data på ett säkert sätt. En närmare beskrivning av GDPR i Kliniska studier kommer också att redovisas.
Till anmälan i Regionkalendern>>

ONSDAG 9 JUNI KL 13:00-14:30
Prövarinitierade studier

Talare: Kristina Levan, projektledare på Gothia Forum samt inbjudna forskare med erfarenhet av prövarinitierade kliniska studier.
Plats: Digitalt

Seminariet riktar sig till forskande personal som vill få en ökad förståelse för vad som är viktigt att tänka på vid planering av en prövarinitierad studie, som inte nödvändigtvis kräver godkännande av Läkemedelsverket. Deltagare kommer få chans att höra inbjudna forskares erfarenheter och vi bjuder in till diskussion kring utmaningar vid uppstart av en studie. Därtill kommer vi ge en överblick över gällande regelverk och vilka krav som ställs på den här typen av studie. 
Till anmälan i Regionkalendern>>