Navigeringsmeny

Våra tjänster CTC

Våra tjänster

CTC ligger centralt beläget på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett av Europas ledande universitetssjukhus. Enheten är inspekterad och godkänd av Läkemedelsverket för att genomföra studier i alla kliniska utvecklingsfaser (First-in-Man till FasIV). Vi har stor flexibilitet och kan anpassa våra resurser efter de behov som uppstår.

Vi erbjuder:

  • Erfaren forskningspersonal
  • Nätverk av kliniker för patien­trekry­ter­ing och specialistkunskap
  • Specialutrustade lokaler för klinisk forskning (ca 1000 kvm)
  • Vårdyta med drygt 30 platser för inneliggande eller polikliniska studier
  • Tillgång till kontinuerlig telemetriövervakning

Kontakt

Kontaktperson

Anna-Carin Varvne
Tf. enhetschef
Telefon
0700-825091