Utbildning

Biobank Väst har uppdraget att utbilda om biobanker, biobankslagen och biobanksverksamhet på grundnivå, doktorandnivå och direkt till forskargrupper och sjukvårdsavdelningar. Vi erbjuder regelbundna seminarieserier, kurser och föreläsningar.
 

Grundläggande kurs i biobankning

Den 25 mars 2019 håller Biobank Väst en grundläggande kurs i biobankning. Syftet är att ge grundläggande kunskap kring hur humana prov som sparas i biobanker får hanteras, förvaras och användas.

Vi lyfter viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs och hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras.

Kursen riktar sig till verksamhetschefer, forskare, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor, ny biobankspersonal och andra som kommer i kontakt med biobankning.

PROGRAM
Måndag 25 mars 2019

10:30-10:45 Välkommen och introduktion av kursen
10:45-11:45 Introduktion till biobankning och biobankslagen. Kristina Lind, Biobank Väst.
11:45-12:45 Lunch
12:45-13:45 Etikprövning – hur fungerar det och vad bör man tänka på ur ett biobanksperspektiv? Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.
13:45-14:30 Tillgång till prov för forskning – biobanksansökan och avtal. Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.
14:30-14:45 Fika
14:45-15:30 forts. Tillgång till prov för forskning – biobanksansökan och avtal. Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.
15:30-17:00 Viktiga aspekter vid provtagning och provhantering för biobankning. Kristina Lind, Biobank Väst.

Programmet är preliminärt.

PRIS: 1500 kr exkl. moms. I priset ingår fika, lunch och kursmaterial.
PLATS: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Kurslokal meddelas senare.

ANMÄLAN: Anmälan till grundläggande kurs i biobankning >>

Kursen hålls i anslutning till Nationell Biobankskonferens 2019. Nationell Biobankskonferens går av stapeln 26-27 mars 2019 på Svenska Mässan i Göteborg. Biobank Sverige arrangerar konferensen. Biobank Väst är lokal värd.
Klicka vidare till konferensens webbplats >>

För anmälan till Nationell Biobankskonferens 2019 och Grundläggande kurs i biobankning >>

 

Kontaktperson

Kristina Lind
Projektledare
Telefon
070 - 082 58 39