Utställare

Välkommen att medverka som utställare vid den första nationella biobankskonferensen konferensen i Sverige. Syftet med konferensen är att öka samarbetet och samordningen i biobanksfrågor nationellt. Vi vill erbjuda en plattform för dialog och kunskapsutbyte genom föreläsningar, workshops och diskussioner. Konferensen vänder sig till en bred målgrupp inom akademi, hälso- och sjukvård och industri som arbetar med biobanksfrågor.

Utställningspaket

Utställningen är öppen i samband med konferensen under båda dagarna. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe serveras i utställningen och alla deltagare kommer naturligt att passera och mötas här fler gånger under båda dagarna.

Detta ingår i paketet:

• 6 m2 öppen utställningsyta med 1 bord och stol

• El framdragen till utställningsytan samt grendosa

• Trådlöst internet

• En deltagare från er organisation deltar utan kostnad inkl. för- och eftermiddagsfika samt lunch båda dagarna

Extra utställarkort kostar 500 kr/dag

Extra utställningsyta kostar 2700 kr/m2

Pris för utställningspaketet är 15 000 :-

Boka utställarpaket och fri deltagaranmälan