Utplock, uttag och utlämning – vad är skillnaden?

Utplock

När man vill använda sina forskningsprover som är insamlade och förvarade i Biobank Västs frysar för att till exempel göra analyser, gör man ett så kallat utplock. 
För att göra en beställning av vilka prover som man fysiskt vill ha utplockade från biobanken, använder man sig av och fyller i Biobank Västs blankett Utplocksorder.
Kontakta Biobank Väst för mer information om hur man går tillväga.
 
Utplock: den som samlade in provet = den som vill ta ut provet
Exempel:
När Anders Andersson vill ta ut prov från sin studie ”Vårdstudien”, som insamlats via Biobank Västs provinsamlingsservice och där proverna förvaras i Biobank Västs frysar, behöver han fylla i en Utplocksorder.
 

Uttag

Uttag av prov sker inom en och samma biobankshuvudmans verksamhet och innebär att man skapar en ny provsamling genom att ta ut en delmängd av prov från en redan befintlig provsamling. Provsamlingen kan vara antingen en forskningsprovsamling eller en provsamling för vård, diagnostik och behandling (VDB).
 
  • Vid uttag ur provsamlingar som är insamlade och förvarade i Biobank Västs frysar används blankett L1 samt lokal Utplocksorder. Kontakta Biobank Väst för mer information om hur man går tillväga.
 
  • Vid uttag ur VDB-provsamlingar som är registrerade hos Biobank Väst och som till exempel tillhör och förvaras på Patologens biobanksavdelning används blankett L1 samt bilaga L1a. Kontakta Regionalt biobankscentrum väst för mer information och granskning av ansökan.
 
Uttag: den som samlade in provet ≠ den som vill ta ut provet
Exempel:
För uttag ur VDB-provsamling som tillhör Patologens biobanksavdelning behövs blankett L1 + L1a fyllas i.
För uttag ur en Forskningsprovsamling som SCAPIS, behövs L1 + Utplocksorder fyllas i (samt bifoga godkännande från SCAPIS styrgrupp).
 

Utlämning

När prover utlämnas, lämnas det fysiska provet, tillsammans med det fulla juridiska ansvaret för spårbarhet och säkerhet, vidare till en annan biobank hos till exempel forskare eller läkemedelsföretag, och bildar där en sekundär provsamling. Prov kan endast utlämnas till en annan biobank inom Sverige. En sekundär provsamling får aldrig utlämnas vidare från den mottagande biobanken. Prov kan dock alltid skickas för analys inom eller utom landet. 
 
Vid utlämning av prov används blankett L1 del I och del II. Kontakta Regionalt biobankscentrum väst för mer information och granskning av ansökan.
 
Utlämnande: Provet, och ansvaret för spårbarheten, skickas till en annan huvudman, exempelvis ett läkemedelsföretag 
Exempel:
Prov skickas till AstraZeneca för permanent förvaring där; hela L1-blanketten, inkl del II, fylls i (signeras av både läkemedelsföretaget och biobanksansvarig på Biobank Väst).

Kontakta Biobank Väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg

Blanketter och instruktioner

Samtliga nationella blanketter för ansökan om tillgång till forskningsprov  finns på Biobank Sveriges webbplats >>