Utvecklingssatsningar

Utvecklingssatsningar

Vi som  regional nod både driver och är delaktig i utvecklingssatsningar på nationell nivå.

De utvecklingssatsningar som drivs inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige syftar till att hitta lösningar på gemensamma nationella utmaningar. Utvecklingssatsningarna ska bidra till verksamhetens långsiktiga mål, ta hänsyn till andra myndigheters uppdrag och ansvar samt komma med förslag på hur förutsättningarna att bedriva kliniska studier i Sverige förbättras. 
 

Gothia Forum deltar i följande projekt:
Samordnade studieförfrågningar 
Samverkan vid monitorering - sammonitorering
Nationell arbetsgrupp för kliniska studier på medicinteknik 

Läs mer om alla pågående och avslutade utvecklingssatsningar på kliniskastudier.se>>