Vanliga frågor - Intro

Vanliga frågor

Vanliga frågor - FAQ

Vad är Gothia Forum?

Gothia forum är ett forskningssamarbete som ska:

  • leda till bättre sjukvård för patienterna
  • bidra till regional utveckling


Det gör vi genom att:

  • göra Västra Götalandsregionen mer attraktiv för klinisk forskning
  • generera intäkter och finansiärer till klinisk forskning
Varför har Gothia Forum bildats?

Gothia Forum har bildats för att förenkla och förbättra det samarbete om klinisk forskning som redan finns mellan Västra Götalandsregionens sjukvård, akademin och industrin. Det ska vara lätt att starta ett kliniskt forskningssamarbete i Västra Götaland.

Vad är klinisk forskning?

Det är den forskning som behöver sjukvårdens resurser och som leder till att sjukvården utvecklas. Läs mer om klinisk forskning. 

Måste forskare kontakta Gothia Forum om de ska göra en klinisk studie?

Nej, Gothia Forum är en frivillig resurs! Vi har uppdraget att stötta och stärka klinisk forskning i Västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och norra Halland). Gothia Forum är en regional nod och erbjuder en ingång för de som vill ha stöttning för planering och genomförande av klinisk forskning.  

Måste industrin gå via Gothia Forum för att få göra en klinisk studie vid något sjukhus i VGR?

Nej, Gothia Forum är en frivillig resurs. Men det kommer bli enklare att gå via Gothia Forum för forskare från industrin som inte har en upparbetad kontakt.

Vilka fördelar kan det vara för industrin att gå via Gothia Forum?

Gothia Forum känner till vilken forskning som pågår och kan ge besked om det går att genomföra den studie eller liknande som industrin vill göra; om det finns tillräckligt patientunderlag etc.

Kostar det något att anlita Gothia Forums tjänster?

Kontakter, upplysningar och råd är gratis. Om man vill ha hjälp med att genomföra en studie, använda databaser eller t ex utnyttja CTC:s (Centrum för klinisk prövnings) resurser får man betala.