Våra tjänster

Biobank Väst kan hjälpa dig med provinsamling, avtal, provhantering, lagring och spårbarhet på biobanksprov. Vi säkerställer att dina prov förvaras tryggt i larmade frysar och att varje rör är spårbart. Innan du startar din insamling kan vi hjälpa dig med biobanksavsnitten i etikansökan, samtyckesformulär och provgivarinformation.

Vi erbjuder också rådgivning samt utbildning om lokala och nationella lagar och förordningar som reglerar biobanksverksamhet samt mallar som förenklar för dig som forskare.

Vill du få ordning och reda på dina biobanksprover?

På Biobank Väst erbjuder vi ett IT-stöd, LIMS-Light, som gör att du på ett enkelt och säkert sätt kan registrera och administrera prov och frysar till en låg kostnad. Läs mer här »

Kontakta Biobank Väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg

Kontakt vid ansökningar

Ansökningar för singelcenter- och multicenterstudier skickas till: