Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig med provinsamling, avtal, provhantering, lagring och spårbarhet på biobanksprov. Vi säkerställer att dina prov förvaras tryggt i larmade frysar och att varje rör är spårbart. Innan du startar din insamling kan vi hjälpa dig med biobanksavsnitten i etikansökan, samtyckesformulär och provgivarinformation.

Vi erbjuder också rådgivning samt utbildning om lokala och nationella lagar och förordningar som reglerar biobanksverksamhet samt mallar som förenklar för dig som forskare.

Vill du få ordning och reda på dina biobanksprover?

Då erbjuder vi  ett IT-stöd, LIMS-Light, som gör så att du på ett enkelt och säkert sätt kan registrera och administrera prov och frysar till en låg kostnad. Läs mer här »

Kontakt
 

Insamling av nya studier
Nina Erkenstam
nina.erkenstam@vgregion.se

Forskning
Åsa Torinsson Naluai
asa@genomics.sahlgrenska.gu.se

Fryshotellet
Karina Lövstedt
karina.lovstedt@vgregion.se

IT-stöd till biobanker/provsamlingar
Jonas Berman Laurila
jonas.laurila@vgregion.se

Per-Johan Andersson
per-johan.andersson@vgregion.se

Utbildning
Kristina Lind
kristina.lind@vgregion.se

Biobanksfrågor i regionen
Nina Erkenstam
nina.erkenstam@vgregion.se

Strukturomvandlingsprojektet
Wahida Sarwari
wahida.sarwari@vgregion.se