Våra tjänster

Vi ger service inom fyra områden: (Dessa områden presenteras nedan men är också är integrerade delar i denna portal) Information Kvalitetsstöd Projektstöd Strategisk utveckling. Läs mer om våra tjänster. 

Information

En viktig del av Gothia Forums verksamhet är att samla och sprida information om pågående klinisk forskning inom VGR. Vi vill också sprida kunskap om utbudet av resurser för den kliniska forskningen som finns inom regionen och inom våra samarbetsorganisationer och företag.

Kvalitetsstöd

Gothia Forum vill verka för god kvalitet inom en kliniska forskningen och därför arbetar vi för att samordna resurser för kvalitetskontroll. Vi kan även erbjuda monitorering och auditering.

Dessutom erbjuder Gothia Forum i samarbete med läkemedelsindustrin utbildningar inom GCP och deltar i utvecklingen av nya utbildningar

Projektstöd

Genom Gothia Forum kan du få kontakter som kan hjälpa till med formaliteterna kring din forskning. Det kan handla om att upprätta forskningskontrakt och ansökningar av olika slag. Vi kan också erbjuda hjälp att hitta prövare inom olika discipliner och patienter via olika databaser inom VGR.

Strategisk utveckling

Den kliniska forskningen i Västra Götalandsregionen är beroende av att det sker en kontinuerlig utveckling av de resurser som behövs för forskningen. För att Sverige och VGR skall kunna hålla en fortsatt internationell hög standard är den utvecklingen sker i samarbete med alla inblandade aktörer. Gothia Forum har möjlighet att identifiera, besluta och genomföra strategiska utvecklingsinsatser.

Vi tar gärna emot förslag om hur vi kan arbeta vidare med denna utveckling. Gothia Forum bedriver strategisk utveckling bland annat genom egna pilotprojekt.