Verksamhetsutveckling, administration och strategiskt stöd, VASS

Verksamhetsutveckling, administration och strategiskt stöd

Vårt uppdrag är att arbeta med verksamhetsutveckling, administration och strategiskt stöd både internt och till viss del externt. Vi driver utveckling och förbättring i enlighet med Gothia Forums mål samt bidrar med stöd för hela verksamheten att implementera detta i det dagliga arbetet.
 

Vi har kompetens inom ekonomi, juridik, administration, kvalitet och kommunikation och erbjuder tjänster inom dessa områden till dig som forskare eller företag. Läs mer om våra tjänster här

Kontakt

Kontaktperson

Christina Löwendahl
Enhetschef
Telefon
0700 - 82 53 24