Verktyg och mallar

Verktyg och mallar

På denna sida publiceras resultat av regionala och nationella projekt från samarbetet Kliniska Studier Sverige och andra initiativ som underlättar studieprocessen vid genomförandet av kliniska studier.

Avtalsprocessen

Verktyg och processer för avtalsprocessen vid kliniska studier.
Till verktygen >>

Mall juridik

Framtagen mall på engelska för läkemedelsstudier:
Clinical Trial agreement mall

 

Planering och genomförande av studier - Samarbetet Kliniska studier Sverige

R-RCT

Verktyg i form av dokumentation och tekniskt ramverk för R-RCT.
Till dokumenten >>

Cellterapiguide

En guide för cellterapiprodukter (ATMP) vid kliniska studier. 
Till guiden >>

Kliniska studier steg för steg

Information om studieprocessen för både läkemedel och medicintekniska produkter. 
Till kliniskastudier.se >>

Rollen som forskningssköterska

Generella mallar för arbetsbeskrivningar och arbetsplatsintroduktion för sjuksköterskor och undersköterskor. 
Till dokumenten >>

Oredlighet i forskning

Den 1 januari 2020 trädde en ny lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ikraft. Läs mer här.

 

Filmpuff

Se en kort introduktionsfilm om forskningspersonsinformation och det informerade samtycket.