Vi är Gothia Forum

Vi är drygt 70 personer som arbetar inom Gothia Forum. Vi arbetar inom sex enheter; Clinical Trial Center (CTC), Primary care Trial Center (PTC), Pediatric Clinical Research Center (PCRC), Research Support Office (RSO), Sahlgrenska biobank (SaB) och Verksamhetsutveckling, administration och strategiskt stöd . Du kan välja att visa medarbetare utifrån enhet eller kompetens, se ”drop down-menyn” nedan.


Åsa Särlvik Pannell

Åsa Särlvik Pannell

Kommunikatör
0767 - 92 66 46
Linkedin
Åsa Torinsson Naluai

Åsa Torinsson Naluai

Forskare
0768 - 97 91 49
Ywonne Orrlöv

Ywonne Orrlöv

Verksamhetsassistent
0700 - 82 34 21
Wahida Sarwari

Wahida Sarwari

Forskningskoordinator
0700 - 20 66 07
Ulrika Hermansson

Ulrika Hermansson

IT-samordnare
0700-82 48 35
Ulrika Logren

Ulrika Logren

Enhetschef / Kvalitetssamordnare
0700 - 82 27 59
Therese Schagerlind

Therese Schagerlind

Forskningssjuksköterska
031 - 342 84 89
Susanne Eliasson

Susanne Eliasson

Verksamhetsassistent
0768-33 87 40
Susanne Kolebring

Susanne Kolebring

Undersköterska
031 - 342 88 71
Siv Hedén

Siv Hedén

Forskningssjuksköterska
031 - 342 68 81
Sari Huusko

Sari Huusko

Funktionsledare
0700 - 82 34 22
Sara Olofsson

Sara Olofsson

Forskningssjuksköterska
031-342 24 11
Sandra Olsson

Sandra Olsson

Projektledare
0700 - 82 39 28
Rebecka Vilhelmsson

Rebecka Vilhelmsson

Enhetschef
0768 - 34 67 96
Peter Taffo

Peter Taffo

Tf Enhetschef
0769-40 28 02
Per-Johan Andersson

Per-Johan Andersson

Systemutvecklare
0760 -50 67 63
Per-Anders Jansson

Per-Anders Jansson

Medicinsk rådgivare
0702 - 03 30 10
Per Petersson

Per Petersson

Forskningssjuksköterska
0500-49 33 55
Nina Erkenstam

Nina Erkenstam

Projektledare
0700 - 82 58 38
Marina Fröjd

Marina Fröjd

Undersköterska
031 - 342 98 13
Maria Jalmelid

Maria Jalmelid

Projektledare
0700-82 35 34
Maria Just

Maria Just

Forskningssjuksköterska
031 - 3431329
Margareta Hellgren

Margareta Hellgren

Läkare
0708 38 16 12
Margareta Sandberg

Margareta Sandberg

Enhetschef
0702 - 00 36 25
Margareta Scharin Täng

Margareta Scharin Täng

Kvalitetssamordnare
0700 - 20 79 68
Louise de Verdier

Louise de Verdier

Projektledare Grants Office
0700- 82 41 50
Louise Nilsson

Louise Nilsson

Projektledare
0700-20 79 67
Liselott Lisjö

Liselott Lisjö

Forskningssjuksköterska
031 - 342 96 78
Lisa Snäll

Lisa Snäll

Kommunikatör
0700 - 82 15 49
LinkedIn
Linda Paulson

Linda Paulson

Enhetschef
0700 - 82 50 65
Lilli Bohm

Lilli Bohm

Undersköterska
Kristina Lind

Kristina Lind

Projektledare
0700-82 58 39
Kontakt Gothia Forum

Kontakt Gothia Forum

031 - 342 10 00
Klara Thorsson

Klara Thorsson

Funktionsledare
0700 - 82 25 65
Katarina Nyström

Katarina Nyström

Jurist
0700-20 60 98
Katarina Peltz

Katarina Peltz

Projektledare
0761-11 71 57
Karina Lövstedt

Karina Lövstedt

Projektledare
0700 - 82 49 28
Karin Boo

Karin Boo

Projektledare
0707 - 38 24 30
Karin Ekström

Karin Ekström

Projektledare
0700 - 82 34 26
Karin Orhaug

Karin Orhaug

Kvalitetssamordnare
0700 - 82 43 45
Jonas Bergman Laurila

Jonas Bergman Laurila

Systemutvecklare
0700 - 82 34 54
Jonas Söderblom

Jonas Söderblom

Specialbiomedicinsk analytiker
0700-85 25 17
Joel Ellbin Anderson

Joel Ellbin Anderson

Läkare
031-342 24 12
Jessica Hagström

Jessica Hagström

Forskningssjuksköterska
0500-49 33 55
Jenny Kindblom

Jenny Kindblom

Specialistläkare
0700-20 78 60
Jeanette Fant

Jeanette Fant

Projektledare
0700 - 20 67 01
Ingrid Enerbäck

Ingrid Enerbäck

Forskningssjuksköterska
031 - 342 84 85
Ingrid Hedenquist

Ingrid Hedenquist

Forskningssjuksköterska
031 - 342 84 86
Ingrid Möller

Ingrid Möller

Undersköterska
031 - 342 68 82
Ing-Britt Brorström

Ing-Britt Brorström

Forskningssjuksköterska
031 - 342 98 59
Huma Zafar

Huma Zafar

Biomedicinsk analytiker
0769-40 27 30
Helene Larsson

Helene Larsson

Undersköterska
031 - 342 98 10
Helen Svanström

Helen Svanström

Forskningssjuksköterska
031-342 89 47
Hanna Milke

Hanna Milke

Forskningssjuksköterska
0761-45 92 31
Han Nguyen

Han Nguyen

Läkare
031-342 24 12
Eva Dahl Jensen

Eva Dahl Jensen

Forskningssjuksköterska
031 - 342 98 45
Emma Hvitfeldt

Emma Hvitfeldt

Kommunikatör
0767 - 81 52 68
Emma Larsson

Emma Larsson

Projektledare
0700 - 82 38 39
Emelie Pauli

Emelie Pauli

Hälsoekonom
0700 - 823610
Eivor Ludvigsson

Eivor Ludvigsson

Undersköterska
031 - 342 96 64
Dan Curiac

Dan Curiac

Överläkare
0700 - 82 33 51
Dan Forsmark

Dan Forsmark

Forskningssjuksköterska
031 - 342 24 12
Christer Söderström

Christer Söderström

tf. Verksamhetschef
0700 - 82 50 90
Chrichan Månsson

Chrichan Månsson

Forskningssjuksköterska
031 - 342 13 27
Cecilia Johansson

Cecilia Johansson

Kvalitetssamordnare
0768 - 34 90 80
Catherine Åhlund

Catherine Åhlund

Funktionsledare
0700 - 82 33 95
Carolina Gustavsson

Carolina Gustavsson

Forskningssamordnare
0700-20 78 95
Camilla Efraimsson

Camilla Efraimsson

Ekonomiadministratör
0700-20 79 40
Birgitta Jannemark

Birgitta Jannemark

Undersköterska
031 - 342 96 98
Annika Johansson

Annika Johansson

Biomedicinsk analytiker
031 - 342 74 72
Anne Karlsson

Anne Karlsson

Undersköterska
0700-20 77 09
Anna-Carin Varvne

Anna-Carin Varvne

Funktionsledare
0700 - 82 50 91
Anna Höglind

Anna Höglind

Undersköterska
0702 - 00 36 25
Ann Novotny

Ann Novotny

Projektledare Regenerativ medicin
0700 - 20 79 05
Anette Björk

Anette Björk

Undersköterska
0702 - 00 36 25