Workshop 1: Frysrobotar
Inför, under och efter. Erfarenheter och utmaningar.
Moderator: Maria Storgärds, projektledare Uppsala Biobank

Workshop 2: Biobanking av djurprover OBS Inställd!
Djur som modell för mänskliga sjukdomar. Nätverk för biobanker med icke-humana prover. Samverkan mellan humanbiobanker och djurbiobanker
Moderator: Lina Strömstedt, föreståndare SLU Biobank

Workshop 3: Svåra fall - tolkningar av och praxis gällande biobankslagen
Biobankslagen - skillnader på singelcenter och multicenter
Moderator: Nina Erkenstam, Sahlgrenska biobank 

Workshop 4: Alikvoteringsrobotar
Framgångar och utmaningar vid implementering av vårdintegrerad biobankning
Talare: Maja Fuch och Laura Goobar Larsson, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholms medicinska biobank

Alikvotera med trygga data
Talare: Bo Jensen, Labmedicin, Klinisk kemi, Region Skånes biobank

Moderator: Bo Jensen, Region Skåne

Workshop 5: Vävnadsbiobankning 
Färsk vävnadsinsamling och hantering  –vad bör man tänka på?
Patrick Micke, Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Färskfrusen vävnad: Skrapteknik och odling av tumörceller
Johan Hartman Klinisk Patologi och Cytologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm

Formalinfixerad och paraffininbäddad vävnad, nedströms analyser 
Gisela Helenius, Laboratoriemedicinska kliniken/Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro
Moderator: Patrick Micke Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Workshop 6: Provkvalitet, preanalytiska faktorer vätskebaserade prover
Provkvalitet ur ett biobanksperspektiv, var står forskningen idag? 

Talare: Gunnel Tybring, docent, enhetschef KI Biobank, Kjell Grankvist och Rikard Landberg.

Workshop 7: IT-aspekter vid nationell insamling/uttag
SCAPIS och SwedeHeart
Talare: Anna Beskow, Uppsala biobank och Jonas Bergman Laurila, Sahlgrenska biobank

Workshop 8: Analyser efter biobankning
Tre föreläsare berättar om analyser efter biobankning inom verksamheter såsom klinisk kemi, Science For Life Laboratory mm. Vilka analyser finns idag? Vad är önskvärt i framtiden? Möjligheter och utmaningar.

Talare: Johan Björkesten, Institutionen för genetik, immunologi och patologi, Uppsala Universitet, Jochen Schwenk, ScilLifeLab Stockholm plattformen Biobank Profiling 
Dzeneta Dernroth, Klinisk kemi Linköping

Moderator: Kristina Lind, Sahlgrenska biobank

Workshop 9: Hur gifter vi samman biobanker och register? 
Att omvandla biobanksprover till bättre hälsa genom forskning: en ömtålig kedja
Talare: Ingvar Bergdahl

Infrastrukturer för registerbaserad forskning: Registerforskning.se och RUT. Forskningssekreterare Karl Gertow och verksamhetsspecialist Magnus Eriksson vid Enheten för Registerforskning, Vetenskapsrådet.

Access till biobanker i kohorter - erfarenheter från ett europeiskt samarbetsprojekt i BBMRI-LPC
Talare: Johan Sundström

Moderator: Ingvar Bergdahl, Enheten för biobanksforskning, Umeå Universitet